1 –  EECP tedavisi sırasında ve sonrasında ağrı ya da bir rahatsızlık duyulur mu?

Hasta EECP tedavisi sırasında herhangi bir ağrı ve rahatsızlık duymaz.
Hastanın hissettiği, kalbi dakikada kaç kez atıyorsa, o kadar kez, belden aşağısının sıkışıp gevşemesi şeklinde bir masaj etkisidir.
Çoğu kimse, EECP tedavisi sırasında TV seyreder. Birçok hasta da uykuya dalar.

 

2 –  EECP tedavisi süresi ne kadardır?

EECP  tedavisi günde 1-2 saat olmak üzere, toplam 35 saatlik kürler şeklinde uygulanır.
Çok ilerlemiş kalp hastalığı olanlarda,  35 saatlik tedavi ile tam rahatlama elde edilemez ise, tedavi süresini uzatmak gerekebilir.
Ağır kalp yetersizliği olan hastalar, böbrek yetersizliği olan hastaların haftada 2-3 saat diyaliz tedavisi almaları gibi,  haftada 2-3 saat EECP tedavisi olarak, aktif bir yaşam sürmek ve masa başı işlerine devam etmek şansı kazanabilirler.

 

3 – EECP tedavisinin uygulama programı nasıldır?
EECP tedavisi genel olarak, haftanın 5 günü, günde bir saat olmak üzere, 7 haftada toplam 35 saatlik tedavi kürleri şeklinde uygulanmaktadır.
Fakat, özellikle İstanbul dışından gelen hastalarda tedavi süresini kısaltmak için, araya 1-2 saat dinlenme süresi koymak üzere,   günde 2 saat olarak da uygulanabilir; bu durumda 35 saatlik tedavi 25 günde tamamlanabilir.
Çok ağır yakınmaları olan hastalarda,  bir an önce rahatlatmak için, günde 3 saat uygulama gerekebilir.

 

4 –  EECP tedavisi sırasında hastanede yatmak gerekir mi?
EECP tedavisi,  genelde, hastanede yatma gerektirmeyen bir tedavidir. Hastalar, hastane ya da muayenehanede günlük tedavilerini aldıktan sonra ev ya da işlerinde normal yaşantılarına devam ederler.
Ancak, çok yoğun göğüs ağrısı ve kalp yetersizliğine bağlı yakınmaları olan hastaların, bu yakınmaları azalıncaya kadar hastanede yatarak tedavi görmeleri uygun olur.

 

5  –  EECP tedavisi için bir hazırlık gerekir mi?

EECP tedavisi öncesi en önemli hazırlık,  kardiyolog doktor muayenesi ile gerekli incelemelerin yapılması, böylece EECP tedavisi için sakıncalı bir durumun bulunmadığının anlaşılmasıdır.
Günlük tedavilerden önce,  ilaçlar zamanında alınmalı, çok tok ve çok aç olmamalı, mesane boş olmalıdır.

 

6 – EECP tedavisi öncesi doktor muayenesi gerekir mi?
EECP tedavisi öncesi tam bir muayene gerekir. Bu muayene ile hastanın durumu ve tedaviden ne derecede yarar görebileceği değerlendirilir.
Ayrıca,  bu muayenede EECP tedavisi için sakıncalı olan bazı hastalık ve durumların var olduğu şüphesi alınırsa, kesin tanı için de bazı testler yapmak gerekebilir.

 

7 – EECP tedavisi öncesi yapılması gerekli testler nelerdir?

Elektrokardiyogram, efor testi, ekokardiyografi, talyum testi, koroner anjiyografi hastanın kalp hastalığının durumunu ve EECP tedavisi için uygun olup olmadığını saptamak için incelenir.
Boyun damarları, karın ana atar damarı, bacak damarlarını inceleyen testler ile bazı kan tetkikleri, EECP tedavisi için bir sakınca olup olmadığını anlamak için istenir.

 

8 –  EECP tedavisinden yarar görüldüğü nasıl anlaşılır?

EECP tedavisine başlanmasından itibaren her geçen gün hastanın, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik ve benzeri yakınmalarının giderek azalması ve kaybolması, kendilerini daha güçlü ve enerjik hissetmeleri, önceleri günlük yaşantılarında bu yakınmaları nedeni ile yapamadıkları işleri yapabilmeleri, giderek kullandıkları ilaç sayısının azalması, EECP tedavisinden yarar görüldüğünün en önemli göstergeleridir.
Ayrıca bazı testlerle de görülen yarar kanıtlanabilir.

 

9 – EECP tedavisinden sonra yararlı etkiler ne zaman ortaya çıkar?

Bazı hastalar ilk bir saatlik tedaviden sonra bile, kendilerini daha güçlü ve rahat hissedebilirler, rahat uyuyabilirler. Çoğunlukla ise, göze çarpıcı iyileşme belirtileri 15-20 saat tedaviden sonra ortaya çıkar ve her geçen gün artar.

 

10 – EECP tedavisi sonrası yapılması gereken testler nelerdir ?

EECP tedavisi gören hastalar çoğunlukla tedaviden sonra,  kendilerini çok iyi hissettiklerinden ve yakınmaları büyük ölçüde kaybolduğundan,  herhangi bir test yaptırmak istememektedirler.

 

11 –  EECP tedavisinin yararlı etkileri testlerle kanıtlanabilir mi?

EECP tedavisinden elde edilen yararlı etkiler testlerle de kanıtlanabilir.
Örneğin, “efor testi”nde, tedavi öncesine göre, 35 günlük EECP tedavisinden sonra hastanın daha uzun süre yakınmasız ve EKG bozukluğu olmadan yürüyebildiği saptanır.
“Talyum testi” diye bilinen ve kalbin kanlanmasını gösteren nükleer inceleme testinde,  tedavi öncesine göre, EECP tedavisinden sonra kalbin daha iyi kanlandığı,  EECP tedavisinden önce kalpte yeterli derecede kan alamayan alanların, tedaviden sonra küçüldüğü veya kaybolduğu saptanır.

 

12 –  EECP tedavisinin yan etkisi var mı?

Hasta seçimine özen gösterilir ve EECP tedavisinin sakıncalı olabileceği hastalar tedaviye alınmaz ise ve tedavi dikkatle uygulanırsa, ciddi bir yan etkisi görülmemektedir.

 

13 –  EECP tedavisinin sakıncalı olabileceği hastalar ya da durumlar var mı?

Kalpde aort kapağında ciddi yetersizlik, karın ana atar damarında anevrizma diye tanımlanan ciddi genişleme, bacak damarlarında tromboflebit ve pıhtı, kanamaya eğilim olan kan hastalığı bulunanlar, EECP tedavisi için riskli kimselerdir. EECP tedavisinden önce yapılan muayene ve tetkiklerde, bu gibi rahatsızlıkları olmadığı anlaşılanlar EECP tedavisine alınırlar.
Ayrıca, sırt üstü yatamayacak kadar ciddi kalp yetersizliği olanlar, çok yüksek tansiyonu olanlar ve yüksek hızlı ciddi kalp ritm bozukluğu olanlar, bu durumları ilaçlarla kontrol alına alındıktan sonra EECP tedavisine alınabilirler.

 

14 –  EECP tedavisi sırasında ilaçları kesmek gerekir mi?

EECP tedavisine başlarken kullanılmakta olan ilaçları kesmek gerekmez, kullanıldığı şekilde devam edilerek EECP tedavisine başlanır.
Fakat tedavi ilerledikçe, kalp, tansiyon, şeker ve hatta kolesterol ilaçlarına ihtiyaç azalacağından bu ilaçların dozlarını azaltmak gerekebilir. Bu doz ayarlamasına doktor karar verir.

 

15  – EECP tedavisinin tekrarı gerekir mi ?

EECP tedavisinden sonra elde edilen iyilik, genellikle 2-5 yıl devam etmektedir.
Fakat, yaygın koroner kalp hastalığı ve kalp yetersizliği olanlarda, hastanın durumuna göre, belirli aralarla tedavinin tekrarı gerekebilir.

 

16 – EECP tedavisinden her kalp hastası yararlanabilir mi?  Hangi kalp hastaları yararlanır?

EECP tedavisinden en büyük yararı gören kalp hastaları, kalbi besleyen damarlar olan koroner damarlarda,  ateroskleroz ya da damar sertliği denen hastalık nedeni ile daralma ya da tıkanmaların olduğu “koroner kalp hastaları” ile geçirdiği kalp krizleri nedeni ile” kalp yetersizliği” gelişmiş hastalardır.

 

17 – EECP tedavisinden kalp hastası olmayanlar da yararlanabilir mi?
Yararlanabilir.

EECP tedavisi aslında pasif bir egzersizdir; sırt üstü yatar durumda,  kalp ve kaslar yorulmadan, belden aşağısına yapılan derin masaj etkisindeki uygulama ile, kan dolaşımı hızlanmakta, tüm organlarda kanlanma artmaktadır.

Bu özelliği ile profesyonel sporcularda antrenman sonu yorgunluktan çabuk kurtulmak için bile yararlanılan bir yöntemdir.

Hastalarda ise, EECP tedavisi,  düzenli egzersiz yapmanın kalp-damar sistemi üzerindeki yararlı etkilerini,  egzersiz yapmadan sağlayan ve de vücudun kendi kendini onarmasını sağlayan bir yöntemdir.

30 yıldır bilinen ve uygulanan bu yöntemin, bilimsel yayınlarda, sağlığa çeşitli yollarla birçok yararı olduğu ve hiçbir zararlı etkisi olmadığı  bildirilmiştir.

Ayrıca, koroner kalp hastalığının nedeni olan damar sertliği yani ateroskerozun başlaması ve ilerlemesini önleyici-geriletici etkileri de saptanmıştır.

Dolayısı ile, koroner kalp hastalığı olmayan ve fakat ciddi riskleri olanlar, yani birinci derecede akrabalarında erken yaşta koroner kalp hastalığı, bypass ameliyatı, ani ölüm öyküsü olan, kendisinde, şeker hastalığı, ilaçlarla kontrol altına alınamayan ciddi hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği olan, sigarayı bırakamayan, egzersiz yapamayan kimseler, koroner kalp hastalığı olmadan, korunma amacı ile EECP tedavisinden yararlanabilirler.

 

18 – EECP tedavisi kalp dışı hastalıklarda da kullanılıyor mu?

EECP tedavisi vücutta tüm organlarda kan dolaşımını arttırmaktadır. Bu nedenle damar darlığı ve kan dolaşımı bozukluğuna bağlı birçok organ hastalığında yararlı olabilir.
Kalp hastalığı dışında en sık kullanıldığı ve yararlı olduğu hastalık ve durumlar:
• Beyinde, kanamayla değil de, damarın pıhtı ile tıkanması sonucu ortaya çıkan felç ve sakatlık, Parkinson, Alzheimer, migren,
• Ani körlük, ani sağırlık,
• Böbrek yetersizliği ve buna bağlı hipertansiyon, şok böbreği,
• Çevre atar damar hastalıkları, özellikle diyabetiklerde,
• Cinsel iktidarsızlık,
• Kronik yorgunluk, egzersiz kapasitesini arttırma,
• Sağlığı koruma ve anti-aging olarak özellikle, şeker hastalığı, hipertansiyonu, yüksek kolesterolu, şişmanlığı ve metabolik sendromu olanlar.

 

19 – EECP tedavisinden kalp hastalığından korunmak için yararlanılabilir mi?
EECP tedavisinden, koroner kalp hastalığının gelişmesini, ilerlemesini ve kalp krizi, kalp yetersizliği vb. komplikasyonlarını önlemek ya da geciktirmek amacı ile, yani korunmak için yararlanılabilir:

 

20 – EECP tedavi ücretini Sosyal Güvenlik Kurumları (ES, SSK,BK) ödüyor mu?
Ne yazık ki, henüz ödemiyor.

 

21 — EECP tedavi ücretini özel sigortalar ödüyor mu?
Bazı özel sigortalar ödüyor.

 

22 — Birçok kalp doktoru EECP tedavisinden hiç söz etmiyor, biz sorunca da   önermiyor. Neden?

Günümüzde, çok önemli bir hastalık olan koroner kalp hastalığının, ancak, bypass ameliyatları, balon-stent, kalp pili ve benzeri diğer uygulamalar gibi, riskleri de olsa, kanlı, pahalı, ileri teknolojik gelişmeleri içeren yöntemlerle tedavi edilebileceği konusunda bir ön yargı vardır.
Daha da önemlisi, bu tür girişimsel yöntemler ve bunlarla ilgili yenilikler, bunları geliştiren dünyaca ünlü dev firmaların desteği ile, hızla tanıtılmakta, hekimlere eğitimi verilmekte, ard arda çalışmalar düzenlenmekte, bu çalışmalar kongrelerde birçok oturumda yer almakta ve çok kısa zamanda doktorlara tıbbi  uygulamalarında rehberlik eden tedavi kılavuzlarına girmektedir.
Dolayısı ile, tedavi merkezleri büyük yatırımlarla bu yöntemlerin uygulanabileceği üniteleri kurmakta, bu yöntemler konusunda yetişen doktorlar da, kendilerine başvuran hastalara, kendi uzmanlaştıkları ve ustalaştıkları tedavi yöntemleri ile hizmet vermek istemektedirler.

EECP tedavisi oldukça etkili ve yukarıdaki tedavilere göre, kansız, risksiz, uygulaması kolay, kurulması ve uygulanması oldukça ucuz olmasına karşın, uygulayan hekim ve tedavi merkezine getirisi düşük bir tedavidir. Yukarıdaki nedenlerle diğer yöntemlerin ön plana çıkması, EECP nin yaygınlaşamamasına, bu da, üretici ve pazarlayıcı firmaların tanıtım için yeterli kaynak bulamamasına neden olmaktadır.

Tıp alanında her geçen gün ortaya çıkan yeniliklerden, biz doktorlar ancak kendi uğraştığımız alandakileri izleyebilir ve uygulayabiliriz. Dolayısı ile, kendi alanında son derecede ünlü ve başarılı olan ve fakat EECP ile ilgili bilgi ve deneyimi olmayan bir doktor, hiçbir hastaya EECP tedavisi önermediği gibi, ne yazık ki sorulduğunda da,  bazen, EECP tedavisini önemsemez ve küçümser bir tavır ile yanıt vermektedir. Böyle bir yanıt, EECP önerilmiş ve yararlanabilecek birçok hastayı tedaviden vazgeçirmektedir.

Bu konuda benim önerim, EECP tedavisi hakkında bilgi edinmek ya da bu tedavinin kendileri ya da yakınları için uygun olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin, yurt içi ya da yurt dışında, EECP ile ilgili yayınları okuyarak bilgi sahibi olmuş, uygulayarak etkilerine tanık olmuş doktorlara danışmalarıdır. Daha da iyisi, önce kendilerinin internete girerek bu konudaki bilgilere ulaşmalarıdır. EECP tedavisinin son derecede yararlı olduğunu ve hiçbir yan etkisinin olmadığını öğrendikten sonra, danışılan bir kimseden alınacak olumsuz bir yanıt daha iyi değerlendirilebilecektir!

 

23 – EECP tedavisi kalp krizinden korur mu ?

EECP tedavisi başlıca iki temel etkisi ile kalbi koruyabilir:
1. Damar sertliğine karşı kalbi koruyucu etkisi ile, koroner damarlarda darlıkların olmasını/ artmasını, önleyerek/geciktirerek.
2. Kalp damarlarını genişleterek ve kalpte damar ağını zenginleştirerek, damarı daralmış ya da tıkanmış bölgelerin çevre damarlardan kan almasını ve böylece canlılığını yitirmemesini sağlayarak.

 

24 –  Kalp yetersizliği olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

Uygulanabilir. EECP bu hastalarda, hem kalbin daha iyi kanlanmasını, daha güçlü kasılmasını ve daha iyi boşalmasını sağlayarak ve hem de vücutta birikmiş fazla sıvının idrar yolu ile atılmasını arttırarak, kalp yetersizliğinin düzelmesini sağlar.
Fakat, sırt üstü yatamayacak kadar ileri kalp yetersizliği olanlar hastalarda, ancak, damar yolundan kullanılan ilaçlarla yatabilir duruma geldikten sonra EECP tedavisi uygulanabilir.

 

25 – Hipertansiyonu olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

Uygulanabilir.  EECP tedavisinden inatçı ve ilaçlarla kontrol altına alınamayan hipertansiyon tedavisinde de yararlanılır. Bu hastalarda, hem damar genişletici ve hem de idrar söktürücü etkisi ile kan basıncının normal sınırlara düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca, tansiyon düşürücü ilaçlarda görülen aşırı halsizlik, cinsel güç azalması gibi yan etkiler EECP tedavisi ile düzelir.
Fakat, kan basıncında ani ve aşırı bir yükselme durumu var ise, önce ilaçlarla kısmen düşürülmeli, sonra EECP tedavisi uygulanmalıdır.

 

26  – Kalpde ritm bozukluğu olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

Uygulanabilir. Ritm bozukluğu kalbdeki kanlanma bozukluğuna bağlı ise, EECP ritm bozukluğunun düzelmesine de katkıda bulunur.
Ancak kalp ritmi çok hızlı ise, önce uygun ilaçlarla ritm yavaşlatılmalı, sonra EECP tedavisi başlanmalıdır.

 

27 –  Kalp pili olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi ?
Uygulanabilir.

 

28  –  Balon-stent tedavisi olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?
Uygulanabilir.
Balon-stent tedavisinden sonra, stent ile genişletilen noktada veya diğer damarlarda yeniden daralmalar olmadan ve yakınmalar başlamadan EECP tedavisi uygulanması, yeni darlıkların oluşmasını ve yeniden balon-stent uygulanması gereğini önleyici-geciktirici etki gösterir.

Stentleri daralmış ya da tıkanmış hastalarda da, EECP tedavisi uygulanır ve yakınmaların kaybolmasını sağlar.

 

29  – Bypass ameliyatı olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

Uygulanabilir.
Bypass ameliyatından sonra, yeniden daralmalar olmadan ve yakınmalar başlamadan EECP tedavisi uygulanması, yeni darlıkların oluşmasını ve yakınmaların başlamasını önleyici-geciktirici etki gösterir.

Zira bypass ameliyatı en usta cerrahlar tarafından ve başarı ile uygulansa da, koroner kalp hastalığına neden olan damar sertliği ya da ateroskleroz diye tanımlanan hastalık ilerleyici bir hastalık olduğundan, kişinin risklerine bağlı olarak, kısa ya da uzun bir süre sonra bypass yapılan damarlarda veya diğer damarlarda yeni daralma ve tıkanmalar gelişir ve yakınmalar başlar.
Bu nedenle, özellikle şeker hastaları ve kadın koroner kalp hastalarında olduğu gibi, koroner damar çapları küçük olan hastalara, bypass ameliyatından sonra koruyucu amaçlı EECP tedavisi yapılması uygun olur.

Fakat, bypass ameliyatından sonra, yeniden darlıklar oluşmuş hastalarda da  EECP tedavisi uygulanır ve yararlı olur. Yayınlanmış çalışmalarda bu gurup hastalarda %80 oranında iyileşme sağlandığı bildirilmektedir.

 

30 – Balon ve stentle açılan damarları ve bypass ameliyatında takılan damarları   yeniden daralıp tıkanmış hastalara EECP tedavisinin bir yararı oluyor mu?

Bu hastalar, yeniden bypass ameliyatı ve/veya balon stent-uygulaması riskli olan veya mümkün olmayan hastalardır; en ufak eforla ya da istirahatte ciddi yakınmaları olup, kullandıkları ilaçlarla da rahatlayamamaktadırlar. Dolayısı ile yaşam kaliteleri oldukça bozulmuştur.

Bu hastalar için EECP, uygulanabilecek yegane tedavi seçeneğidir. Bu hastalarda da %80 oranında iyileşme sağlanabildiği, hastaların bulundukları durumdan en az bir sınıf daha iyi bir duruma geldikleri bildirilmektedir.
Kuşkusuz, bu derecede ileri bir döneme gelmeden yapılacak EECP tedavisi ile daha büyük yarar elde edilebilecektir.

 

31 – Bir koroner kalp hastasına önce EECP tedavisi mi, balon-stent tedavisi mi yoksa bypass ameliyatı mı uygulanmalı?

Bir koroner kalp hastasına yukarıdaki üç tedaviden hangisinin daha uygun olduğuna, hastanın yakınmaları ile koroner angiyografi ve diğer inceleme bulguları göz önüne alınarak karar verilir.

Bazı örnekler verelim:

Hastanın sık ve istirahatte de gelen göğüs ağrıları var ve koroner anjiyografisinde ciddi darlıkları görüldü ise, öncelikle invaziv (kanlı) bir girişim düşünülür. Koroner damarlardan, ulaşılabilecek ve kritik olmayan bir ya da birkaç noktada, ciddi darlık varsa, balon-stent tedavisi tercih edilir. Daha çok sayıda ve kritik noktalarda darlıklar varsa, bypass ameliyatı önerilir. Kuşkusuz bu girişimlerin uygulanabilmesi ve başarı ile uygulandıktan sonra da iyilik durumunun uzun süreli olabilmesi için, koroner damarların bu girişimler için uygun olması gerekir. Bu iki tedavi için, koroner damarların küçük çaplı olması, en önemli sorundur.

Ciddi yakınmaları ve anjiyografide ciddi darlıkları olmayan hastalarda, darlıkların ilerlemesi beklenmeden ve öncelikle EECP uygulanmalıdır.

Ciddi darlıkları olan ve fakat koroner damar çapları küçük olan hastalarda da EECP tedavisi öncelikle uygulanmalıdır.

Bypass damarları ve stentleri tıkanmış ve yeniden bu girişimlere olanak olmayan hastalarda ise, EECP yegane seçenektir.

Fakat unutulmamalıdır ki, EECP olanağı olmayan kardiyoloji merkezlerinde, hastalara yalnızca, balon-stent ya da bypass ameliyatı gibi iki tedavi seçeneğinden biri sunulmakta, EECP tedavisinden hiç söz edilmemektedir.

 

32 — Şeker hastalığı olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

Şeker hastaları EECP tedavisinden en çok yarar görebilecek hasta gurubudur.
Zira, şeker hastalarında yaygın ve hızla ilerleyen aterosklerotik kalp ve damar hastalığının bütün olumsuzlukları üzerinde EECP tedavisinin iyileştirici etkisi vardır.

EECP, damarlarda aterosklerotik değişikliklerin gelişmesini yavaşlatır, diyabetiklerde dar olan koroner damarların genişlemesini ve bağlantı dallarının açılmasını sağlayarak, kalpte damar ağını zenginleştirir. Ayrıca, pankreasın kanlanmasını ve insülin salgılanmasını arttırarak, kan şekerinin daha iyi kontrol altına alınmasını sağlar.

 

33 –  Böbrek yetersizliği olanlara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

Uygulanabilir.
EECP uygulaması sırasında, her organda olduğu gibi, böbreklerde de kan akımı artmakta, bu da idrar yapımını arttırmaktadır. Öyle ki, hastalar EECP tedavisine başlamadan önce idrar yaptıkları halde, bir saatlik tedaviyi tamamlayamadan mesaneleri dolmakta, bazen tedaviye ara vererek tuvalete gitmek zorunda kalmaktadırlar. EECP bu etkisi ile böbrek yetersizliği, hipertansiyonu ve kalp yetersizliği olan hastalarda yararlı olmaktadır.

 

34 – EECP tedavisi için yaş sınırı var mı? Yaşlılara EECP tedavisi uygulanabilir mi?

EECP tedavisi için yaş sınırı yoktur. 80′in üzerindeki yaşlarda da uygulanmaktadır.

 

35 – “Doğal bypass tedavisi” ile “bypass ameliyatı” arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Bypass sözcüğünün anlamı “kestirme yol”, ”atlatmak” demektir.

“Bypass ameliyatında“, yeni damar parçaları kullanarak, bir koroner damardaki ciddi darlığı atlayan köprüler oluşturulmakta ve damardaki darlık noktasının ilerisine kan akımı sağlanmaktadır. Böylece, darlık nedeni ile yeterli kan alamayan bölgelerin kanlanması düzelmektedir.

“EECP ya da Doğal Bypass” tedavisinde, genişleyen damarlar ve bu damarların küçük uzantı dalları ile damar darlığından dolayı yeterli kan alamayan bölgelerin kanlanması düzelmektedir.

Benzerlik, her iki yöntemle, kalpte yeterli kan alamayan bölgelerin kanlanmasının düzelmesidir.

Farklılık, yukarda belirtilen iyileştirmenin, EECP tedavisinde kansız ve doğal yolla, bypass ameliyatında ise kalp ameliyatı ile elde edilmesidir.

 

Bu site www.dogalbypass.com web sitesi yayınlar bölümünde bildirilen 400 ün üzerinde bilimsel kaynak incelenerek hazırlanmıştır.