Posted by dogalbypass at Kasım 15, 2016 8:34 am Blogs

Şeker hastalığı, vücutta insülin hormonunun yeterli salgılanamaması ya da etkili olamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kandaki şeker düzeyinin yüksek olması ile karakterizedir. Görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan ciddi bir hastalıktır.

Şeker hastalarında, damar sertliği (ateroskleroz) erken yaşta başlar, hızla ilerler. Kalp damarlarının damar sertliği ile yer yer daralması ve/veya tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner kalp hastalığı ise şeker hastalarında oldukça ağır seyreder. Nedenleri şunlardır:

 • Şeker hastalarında koroner damar çapları küçüktür ve hastalık hızla yayılır.
 • Koroner kalp hastalığı tanısı konduğunda, sıklıkla, bypass ameliyatı veya balon-stent ile tedavi yapılamaz. Nedeni, damarların ince ve hastalığın yaygın olmasıdır. Bu tedaviler yapılsa da çoğunlukla, 3- 6 ay gibi kısa süre sonra yeniden damarlarda ciddi darlıklar ile yakınmalar başlar.
 • Koroner kalp hastalığının belirtileri olan, göğüs ağrısı ve başkaca yakınmalar, sıklıkla, şeker hastalarında Hastalık sessiz seyreder ve bir kalp damarında aniden tam tıkanma sonucu, kalp krizi ile ortaya çıkabilir.
 • Kalp krizi sırasında ölümcül bir aritmi olmaz ise, kalpte büyük alan kansız kalarak, canlılığını yitirir. Zira şeker hastalarında büyük damarlar arası ince bağlantı damarları (doğal bypasslar) da fakirdir. Şeker hastalarında, kalp krizinden sonraki yaşamlarını kalp yetersizliği içinde geçirirler.

Şeker hastalığı koroner kalp hastalığı eşdeğeri kabul edilmektedir.

Yukarıda sıralandığı gibi, şeker hastaları, damar sertliği ve koroner kalp hastalığı için birçok olumsuz koşul barındırmaktadırlar.

Bu nedenle, günümüzde şeker hastalığı, koroner kalp hastalığı eşdeğeri sayılmaktadır. Yani bir şeker hastası, aynı zamanda koroner kalp hastası gibi kabul edilmektedir

Dolayısı ile,  şeker hastalarının kalplerinin ve damarlarının en etkin şekilde korunması gerektirmektedir. Koroner kalp hastalığı oraya çıktığında da özenle ve en etkin yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Şeker hastalarında koroner kalp hastalığından etkin korunma nasıl yapılabilir?

Kan şekerinin normal düzeylerde tutulması en önemli konudur. Bunun için yaygın olarak bilinen ve önerilen yöntemler, düşük kalorili diyet, egzersiz, kilo kontrolu ve gerektiğinde ağızdan alınan haplar ya da insülin kullanılmasıdır.

Kan şekerini normal düzeylerde tutulması ve damarları damar sertliğine karşı korumada çok etkili bir tedavi EECP ile Doğal Bypass Tedavisidir.

Doğal Bypass Tedavisi vücudun belden aşağısına kalp ritmi ile uyumlu bir masaj şeklinde uygulanır. Bu kansız, ameliyatsız tedavi, şeker hastalığı nedeni ile var olan tüm olumsuzluklara karşı, kalp ve damarları korur.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin Şeker Hastalarında Yararlı Etkileri şöyle özetlenebilir:

 • Kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
 • Damar sertliğine karşı damarları korur
 • Erken kalp hastalığını önler.
 • Kalp damarlarını genişletir.
 • Damarlar arası köprü oluşturan küçük damar ağını (doğal bypassları) zenginleştirir.
 • Kalp krizleri ve kalp yetersizliği olasılığını azaltır.
 • Koroner kalp hastalığı olup, balon-stent ve bypass ameliyatı ile tedavi şansı olmayan hastalara tedavi olanağı sağlar.
 • Balon-stent ya da Bypass ameliyatı görmüş hastalarda, bu tedavilerden elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
 • Balon-stent ve bypass ameliyatlarından sonra yeniden damarları daralan hastalara tedavi olanağı sağlar.
 • Kalp krizleri sonucu kalp yetersizliği gelişen hastalara, tedavi olanağı sağlar.
 • Periferik arter hastalığında da (ayak-bacak damarlarında daralmalar) koruyucu ve tedavi edici etki gösterir.
 • Şeker hastalarında görülen sinir ucu hasarına bağlı hissizlik ve uyuşma yakınmalarının geçmesini sağlar.
 • Hastane başvurusu ve yatışlarının, tetkik ve tedavilerin sık tekrarına gereği azaltır.
 • Tüm bu etkileri ile şeker hastalarında yaşam kalitesini yükseltir.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, şeker hastalarında, koroner kalp hastalığının her evresinde yararlı olan bir tedavidir.  Şöyle ki :

 • Koroner kalp hastalığı ortaya çıkmadan önce, kan şekerinin kontrol altına alınmasını ve damarların damar sertliğine karşı korunmasını sağlar.
 • Koroner kalp hastalığı başlamış ve balon-stent ya da bypass ameliyatı ile tedavi görmüş hastalarda, bu tedavilerden elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.
 • Kalp hastalığı çok ilerlemiş, diğer yöntemlerle tedavi edilemeyecek evreye gelmiş hastalarda tedavi olanağı sağlar.
 • Kalp krizleri sonucu kalp yetersizliğinin ortaya çıktığı en ileri dönemde, hastayı yeniden aktif yaşama döndürecek iyileşme sağlar.

Ancak EECP ile Doğal Bypass Tedavisi ile tedavisi mümkün olan,

başka bir yöntem ile tedavi şansı olmayan hastalar söyle özetlenebilir:

 

*  Koroner kalp hastalığı tanısı ilk konduğunda koroner damarları balon-stent veya bypass ameliyatına uygun olmayan hastalar,

*  Balon-stent veya bypass ameliyatlarından sonra yeniden ciddi darlıkların oluştuğu ve yakınmaların yeniden başladığı hastalar,

*  Kalp krizleri geçirmiş, kalp yetersizliği gelişmiş hastalar.

Korunma amacı ile EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin yararlı olduğu durumlar:

*  Balon-stent veya bypass ameliyatından sonra,  yeniden ciddi darlıkların oluşmasını önlemek/geciktirmek, elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla yararlanılır.

*  Henüz koroner kalp hastalığı bulguları olmayan şeker hastalarında, özellikle, birlikte diğer riskler de varsa, damarları damar sertliğine karşı korumak amacıyla yararlanılır.

Summary
Şeker Hastalığı
Article Name
Şeker Hastalığı
Description
Şeker hastalığı, vücutta insülin hormonunun yeterli salgılanamaması ya da etkili olamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kandaki şeker düzeyinin yüksek olması ile karakterizedir. Görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan ciddi bir hastalıktır.
Prof.Dr. Günsel Şurdum Avcı
Doğal Bypass Kırmızı Pantolon Kliniği
Kırmızı Pantolon Kliniği
Publisher Logo

Tags: