Posted by dogalbypass at Kasım 15, 2016 8:34 am Blogs

Şeker hastalığı, vücutta insülin hormonunun yeterli salgılanamaması ya da etkili olamaması sonucu ortaya çıkan, kandaki şeker düzeyinin yüksek olması ile karakterize, görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan ciddi bir hastalıktır.

Şeker hastalarında, damar sertliği (ateroskleroz) erken yaşta başlar, hızla ilerler; kalp damarlarının damar sertliği ile yer yer daralması ve/veya tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner kalp hastalığı ise şeker hastalarında oldukça ağır seyreder.

Çünkü şeker hastalarında koroner damar çaplarının küçük ve hastalığın hızla yayılması nedeni ile, sıklıkla, koroner kalp hastalığı tanısı konduğunda, bypass ameliyatı veya balon-stent uygulaması ile tedavi yapılamaz; yapılsa da çoğunlukla, 3- 6 ay gibi kısa süre sonra yeniden damarlarda ciddi darlıklar ile yakınmalar başlar. Bazen de, göğüs ağrısı ve başkaca yakınmalar olmaksızın sessiz seyreden hastalık, bir kalp damarında aniden tam tıkanma sonucu, kalp krizi ile ortaya çıkabilir; bu  sırada ölümcül bir aritmi olmaz ise, büyük damarlar arası ince bağlantı damarlarının (doğal bypassların) fakirliği, kalpte büyük alanın kansız kalarak canlılığını yitirmesine neden olur ve hastanın sonraki yaşamında kalp yetersizliği gelişir.

Tüm bu olumsuz özellikler nedeni ile, günümüzde şeker hastalığı, koroner kalp hastalığı eşdeğeri sayılmaktadır; yani bir şeker hastası, aynı zamanda koroner kalp hastası gibi kabul edilmektedir.

 

Şeker Hastalığı da olan Koroner Kalp Hastalarının Tedavisine

Geniş Kapsamlı Yaklaşım

Şeker hastalarının, damar sertliği ve koroner kalp hastalığı için birçok olumsuz koşul barındırmaları nedeni ile, bu hastaların kalp ve damarlarının  en etkin şekilde korunması, koroner kalp hastalığının da özenle tedavisi gerekmektedir.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, vücudun belden aşağısına kalp ritmi ile uyumlu bir masaj şeklinde uygulanan, kansız, ameliyatsız bir tedavi olup, şeker hastalığı nedeni ile var olan tüm olumsuzluklara karşı, kalp ve damarları korur.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin Şeker Hastalarında Yararlı Etkileri şöyle özetlenebilir:

 • Kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
 • Damar sertliğine karşı damarları korur
 • Erken kalp hastalığını önler.
 • Kalp damarlarını genişletir.
 • Damarlar arası köprü oluşturan küçük damar ağını (doğal bypassları) zenginleştirir.
 • Kalp krizleri ve kalp yetersizliği olasılığını azaltır.
 • Koroner kalp hastalığı olup, balon-stent ve bypass ameliyatı ile tedavi şansı olmayan hastalara tedavi olanağı sağlar.
 • Balon-stent ya da Bypass ameliyatı görmüş hastalarda, bu tedavilerden elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
 • Balon-stent ve bypass ameliyatlarından sonra yeniden damarları daralan hastalara tedavi olanağı sağlar.
 • Kalp krizleri sonucu kalp yetersizliği gelişen hastalara, tedavi olanağı sağlar.
 • Periferik arter hastalığında da (ayak-bacak damarlarında daralmalar) koroyucu ve tedavi edici etki gösterir.
 • Şeker hastalarında görülen sinir ucu hasarına bağlı hissizlik ve uyuşma yakınmalarının geçmesini sağlar.
 • Hastane başvurusu ve yatışlarının, tetkik ve tedavilerin sık tekrarına gereği azaltır.
 • Tüm bu etkileri ile şeker hastalarında yaşam kalitesini yükseltir.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, şeker hastalarında, henüz koroner kalp hastalığının ortaya çıkmadığı ve yalnızca şeker hastalığının bulunduğu erken dönemden, koroner kalp hastalığının ortaya çıktığı, uygun tedavilerin yapıldığı, kalp krizleri sonucu kalp krizinin ortaya çıktığı en ileri dönemine kadar, her evresinde yararlı lan bir tedavidir.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin Şeker hastalarında Etkileri

 

 • Öncelikle, koroner kalp hastalığı ortaya çıkmadan önce, kan şekerinin kontrol altına alınmasını ve damarların damar sertliğine karşı korunmasını sağlar.
 • Koroner kalp hastalığı başlamış ve balon-stent ya da bypass ameliyatı ile tedavi görmüş hastalarda, bu tedavilerden elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.
 • Kalp hastalığı çok ilerlemiş, diğer yöntemlerle tedavi edilemeyecek evreye gelmiş hastalarda da, yakınmaların kaybolarak hastanın rahatlamasını, günlük yaşantısını yakınmasız sürdürebilmesini sağlar.

Ancak EECP ile Doğal Bypass Tedavisi ile tedavisi mümkün olan,

başka bir yöntem ile tedavi şansı olmayan hastalar söyle özetlenebilir:

*  Koroner kalp hastalığı tanısı ilk konduğunda koroner damarları balon-stent veya bypass ameliyatına uygun olmayan hastalar,

*  Balon-stent veya bypass ameliyatlarından sonra yeniden ciddi darlıkların oluştuğu ve yakınmaların yeniden başladığı hastalar,

*  Kalp krizleri geçirmiş, kalp yetersizliği gelişmiş hastalar.

Ayrıca, EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, diyabetik hastalarda, korunmada da yararlı olan bir tedavidir. Örneğin:

*  Balon-stent veya bypass ameliyatından sonra,  yeniden ciddi darlıkların oluşmasını önlemek/geciktirmek, elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla yararlanılır.

*  Henüz koroner kalp hastalığı bulguları olmayan diyabetik hastalarda, özellikle, birlikte diğer riskler de varsa, damarları damar sertliğine karşı korumak amacıyla yararlanılır.