Posted by dogalbypass at Kasım 15, 2016 8:27 am Blogs

KORONER KALP HASTALIĞI

Koroner kalp hastalığı, kalbi besleyen damarlar olan koroner damarların, damar sertliği ya da ateroskleroz denen hastalıkla yer yer daralması sonucu ortaya çıkan, kalp krizleri, kalp yetersizliği ve ani ölümlere yol açan bir hastalıktır.

Koroner kalp hastalığı, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

Hastalığın erken dönemlerinde, yol, yokuş merdivende ortaya çıkan göğüs ağrısı en sık görülen belirtidir. İlerlemiş dönemlerde, istirahatte de ve uzun süreli göğüs ağrıları olur.

Geçirilen kalp krizleri ile kalp yetersizliği gelişirse, nefes darlığı yakınmaları başlar. Erken dönemlerde efor sırasında nefes daralır. İleri dönemlerde istirahat halinde de olur, hatta hasta hiç yatamaz duruma gelir. Vücutta sıvı birikmesi ile kilo artışı ve ödem diye tanımlanan ayak-bacak şişlikleri de ilerlemiş kalp yetersizliğinin belirtileridir.

 

Koroner kalp hastalığında tedavi seçenekleri:

 

1 – İlaçlarla tedavi,

2 – Kanlı girişimsel yöntemlerle tedavi (balon-stent uygulaması ve bypass ameliyatı)

3 – Kansız doğal tedavi (EECP ile Doğal Bypass)

 

Ne yazık ki EECP ile Doğal Bypass Tedavi olanağı ülkemizde henüz çok az merkezde bulunduğundan, bu tedavi olanağı olmayan merkezlerde, yalnızca baştaki iki yöntem ile tedavi hizmeti sunulabilmektedir.

 

Koroner kalp hastalığında ilaçlarla tıbbi tedavi ne zaman ve ne için uygulanır?

Koroner kalp hastalığının her döneminde, diğer tedavilerle birlikte çeşitli ilaçları içeren tıbbi tedavi de uygulanır. En sıklıkla kullanılan ilaçlar şunlardır:

Henüz koroner kalp hastalığı gelişmemiş ve fakat kan basıncı (tansiyon) yüksekliği, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı gibi riskleri olan kimselerde, bu risklere yönelik ilaçlar başlanır ve genellikle kesilmeden devam edilir. Bu ilaçlar koroner kalp hastalığı gelişmesini bir süre geciktirebilir.

Koroner kalp hastalığı geliştiğinde, çabuk ve uzun etkili damar genişletici ilaçlar ve aspirin eklenir. Hastanın durumuna göre seçilen tedavi (EECP ile Doğal Bypass, balon-stent ya da bypass ameliyatı) uygulandıktan sonra da, önceki tedaviler devam ederken, diğer kan sulandırıcı etkileri olan ilaçları eklemek gerekebilir.

Kalp krizi geçirmiş ve kalp yetersizliği gelişmiş hastalarda ise, kalbin kasılmasını güçlendirici ve idrar yolu ile vücuttan su atılmasını sağlayan ilaçları eklemek gerekir.

Koroner kalp hastalığında hangi tedavi ile tam iyileşme sağlanır?

Koroner kalp hastalığında uygulanan tedavilerden hiçbiri, tam iyileşme sağlayan tedaviler değildir. Zira, koroner kalp hastalığına yol açan damar sertliği, ergenlik çağlarından başlayıp, o kişide var olan risklere göre yavaş veya hızlı gelişen, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Dolayısı ile aşağıdaki tedaviler, hastanın durumuna göre, zaman zaman tekrarlanarak, ömür boyu devam eder.

1 – Risk oluşturan şeker, tansiyon ve kolesterol yüksekliğine yönelik tıbbi tedaviler ve sağlıklı yaşam koşullarına uygun olarak beslenmek, egzersiz yapmak, sigara ve diğer zararlı alışkanlıkları bırakmak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı etki gösterir.

2 – Balon-Stent uygulaması ve bypass ameliyatı gibi kanlı ve girişimsel tedaviler kalp damarlarındaki darlık noktalarına odaklı tedavilerdir. Koroner damarlardaki darlık ya da darlıkların balon-stent uygulaması ile genişletilmesinden sonra, ya da, bypass ameliyatı ile yeni damar yollarının oluşturulmasından sonra, kan akımı azalan bölgelere kan akımı sağlanır ve hasta bir süre için rahat eder. Fakat, kısa veya uzun bir süre sonra, yeniden darlıklar oluşunca yeniden yakınmalar başlar.

3 – EECP ile Doğal Bypass Tedavisi vücudun belden aşağısına kalp çalışması ile uyumlu ritmik bir masaj niteliğinde bir uygulama olup, kansız, ameliyatsız, risksiz ve düşük maliyetli bir tedavidir; hem hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı etki gösterir ve hem de ciddi darlıkların bulunduğu durumda, kalbin damar ağını zenginleştirerek ve doğal bypasslar oluşturarak, kan akımı azalan bölgelerde kanlanmayı düzeltir. Dolayısı ile EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, hem korunma ve hem de tedavi sağlayan bir tedavidir.

Balon-stent ya da bypass ameliyatı önerilen bir hastaya, bu tedaviler yerine EECP ile Doğal Bypass Tedavisi uygulanabilir mi? Ne zaman?

Kalp damarları ince ve yaygın olarak hasta olan kimseler, balon –stent tedavisi ve bypass ameliyatına uygun değildirler; bu tedaviler uygulansa bile, kısa süre sonra yeniden daralmalarla hastalık belirtileri yeniden ortaya çıkmakta, hatta, tam tıkanmalar ile hasta ameliyat öncesine göre daha kötü bir duruma girmektedir. Bu durum özellikle şeker hastalığı da olan koroner kalp hastalarında ve kadın hastalarda görülmektedir. Bu hastalar için en uygun tedavi EECP ile Doğal Bypass tedavisidir.

Ne yazık ki, EECP ile Doğal Bypass Tedavisi uygulanmayan birçok merkezde, koroner damarları ince ve damar hastalığı yaygın olanlara da, bypass ameliyatı önerilmektedir.

Bypass ameliyatı önerilmiş hastaların koroner damar yapısı çok iyi değerlendirilmelidir. Damarları ince (2mm den ince) olan hastalar ile damarları başlangıcından uç noktalara kadar yer yer darlıklar ile yaygın olarak hasta olan hastaların, stent ve bypass ameliyatı yerine EECP ile Doğal Bypass Tedavisi yöntemi ile tedavi edilmeleri gerekir.

Koroner kalp hastalığının yeterli şekilde tedavi edilmemesi ne gibi sonuçlar doğurur ?

Koroner kalp hastalığında, kalp damarlarında oluşan darlıklar kalp kasının yeterli kan almasını engeller. Bu, göğüs ağrısı başta olmak üzere, ortaya çıkan yakınmalarla kişinin yaşam kalitesini bozar.

Kalp damarlarında oluşan tam tıkanmalar (kalp krizi), tıkanan damarların kan götürdüğü bölgelerin kansız kalmasına, canlılığını yitiren bu gölgelerde, kasılabilen kas dokusunun yerini, bağ dokusunun almasına neden olur. Bağ dokusu, kasılma işlevi yapamayan bir doku olduğundan, kalpte bağ doku (geçirilmiş infarktüs) alanları ne kadar geniş olursa, kalbin kasılma gücü o kadar azalır. Sonunda, kalp yetersizliği başlar. Bu durumda, nefes darlığı, halsizlik, vücutta su tutulması gibi yakınma ve bulgularla, yaşam kalitesi daha da bozulur.

Ayrıca, kalp kasının hem az kanlanma ve hem de tıkanma döneminde, kalbin çalışmasında, yaşamı tehdit eden ciddi ritm bozuklukları ortaya çıkabilir ve ani ölüm olabilir.

 

Yukarıda sıralanan tüm tedavi yöntemlerinin, yani ilaçların, balon-stent, bypass ameliyatı ve EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin ardı sıra uygulanması, koroner kalp hastasına daha tam bir tedavi ve daha kaliteli bir yaşam sağlar, olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığını da azaltır.

Özellikle EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin, hastalığın erken dönemlerinde uygulanması, hastalığın ilerlemesini, yeniden ciddi darlıkların ortaya çıkışını, yeniden stent uygulama ve  bypass ameliyatı gereğini azaltır.

 

EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, koroner kalp hastalığının, henüz ortaya çıkmadığı ve yalnızca risklerin bulunduğu gizli döneminden, en ilerlemiş dönemine kadar, her safhasında yararlı olan bir tedavidir. Balon-stent ya da bypass ameliyatı ile bile tedavi edilemeyecek kadar ilerlemiş hastalarda ve kalp yetersizliği olan hastalarda da tedavi sağlamaktadır. Tüm bu etkileri, vücudun belden aşağısına uygulanan kalp çalışması ile uyumlu ritmik bir masajla, yani,  kansız, ameliyatsız, risksiz ve düşük maliyetli bir uygulama ile sağlaması da EECP ile Doğal Bypass Tedavisi’nin en önemli üstünlüğüdür