Posted by dogalbypass at Mayıs 31, 2018 1:22 pm Makaleler

EECP ile Doğal Bypass Tedavisi,vücudun belden aşağısına kalp atışları ile uyumlu ritmik bir masaj uygulayarak yapılan bir tedavidir. Genelde,  günde 1-2 saatten, 35 saatlik kürler şeklinde uygulanmaktadır.  Kansız, ameliyatsız, maliyeti düşük ve uygulaması kolay olan tedavidir. Kalp damar sistemine, organların kanlanmasına ve dolayısı ile tüm vücuda mucizevi iyilikler sağlamaktadır.   1995 yılında Amerika’da FDA onayı almıştır.  Amerika ve Çin başta olmak üzere dünyada birçok ülkede yapılmış 600’ün üzerinde bilimsel çalışmalarla etkinliği kanıtlanmıştır. Başlıca etkileri şunlardır:

  • Atardamarları damar sertliğine karşı korumaktadır. Koroner kalp hastalarında, yeniden oluşacak darlıkları engellemektedir. Hastanın uzun süre yakınmasız ve daha az ilaç kullanarak yaşamasını sağlamaktadır. Böylelikle, sık hastane başvurusu, sık koroner anjiyoğrafı yapılması, tekrar tekrar stent takılması ve bypass ameliyatı gereğini azaltmaktadır.
  • Kalp damarlarını genişletmekte, damarlar arası ince damar ağını zenginleştirerek, doğal bypasslar oluşturmaktadır. Böylece, damarlarda oluşmuş darlıklar nedeni ile yeterli kan alamayan kalp bölgelerinin kanlanması düzelmekte, hastanın göğüs ağrısı yakınmaları kaybolmaktadır.
  • Vücutta tüm organların kanlanmasını arttırmakta ve daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Örneğin, şeker hastalarında pankreasın daha iyi kanlanması ve metabolizmanın artışı ile kan şekeri kontrolunun kolaylaşmaktadır. Kalp yetersizliği olan hastalarda da böbrek kanlanmasının artısı ile idrar miktarı artarak vücutta biriken ödem sıvısı kaybolmaktadır.
  • Vücuttaki doğal kök hücre aktivitesini arttırarak, hücre yenilenmesine destek olmaktadır. Kalp krizinden sonra kalp yetersizliğinin, beyin infarktüsünden sonra felç sakatlığının azalmasında bu etkisinin rolu vardır.

Yukarıda sayılan özellikleri ile EECP ile Doğal Bypass Tedavisi, hem damar sertliği ve koroner kalp hastalığından korunmayı sağlamakta ve hastalığın ilerlemesini önlemektedir. Ve hem de, hastalığı ilerlemiş ve başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilemeyecek duruma gelmiş hastalarda  yegane tedavi seçeneğini oluşturmaktadır. Örneğin, bu tedavi ile 16 yılı aşkın gözlemlerimiz ile tanık olduk ki,  ağır kalp yetersizliği olup kalp nakli sırasında bekleyen hastalar bile EECP ile Doğal Bypass Tedavisi ile yakınmalarından kurtulup işleri başına ve aktif yaşama dönebilmekteler.

Böylesine yararlı bir tedavi neden yaygın kullanılmıyor ?

Bu soru, EECP tedavisinin etkilerini öğrenen herkesin ilk aklına gelen sorudur. Bu kadar yararlı ise neden yaygın kullanılmıyor? Neden kalp hastalığı olanlara önce bu tedavi uygulanmıyor?  Hatta neden kalp hastalığı riskleri olanlara korunma amacı ile uygulanmıyor?

Ne yazık ki, tüm dünyada ve ülkemizde de, yerleşmiş inanç şudur ki, hastalıkların tedavisinde ne kadar ileri teknoloji ürünü ve pahalı yöntemler uygulanırsa, uygulayan  merkez ve doktor o kadar büyük itibar görüyor. Hasta da o kadar tatmin oluyor. Bu nedenle tıp merkezleri milyon doları aşan yatırımlarla kalp hastaları içini angiyografi ve stent uygulanabilecek, bypass ameliyatı yapabilecek, yoğun bakım  tedavisi uygulanabilecek, kalp yetersizliği olan hastalara  yapay kalp ve kalp nakli yapılabilecek üniteleri kuruyorlar. Doktorlar da uzun yıllar bu tür yöntemleri uygulayabilmek üzere eğitim alarak yetişiyorlar.

Tüm bu yatırımlar ve imkanlar hastaya hizmet için hazırlandığından, hastaların tedavisinde de bu yöntemler sıklıkla öneriliyor ve uygulanıyor. Buna karşı, bu tedavilere ihtiyacı da azaltacak, kansız ameliyatsız olması nedeni ile de hastalarca daha tercih edilecek EECP tedavisi gibi bir tedavi yönteminden hiç söz edilmiyor.

Bu nedenlerle, hasta ve hasta yakınları bu tedavinin kendileri ve hastaları için yararlı olup olmadığını, ancak bu tedaviyi uygulayan ve yararlı etkilerine tanık olmuş bir doktora sorarlarsa, doğru yanıt alabilirler.  Zira EECP ile Doğal Bypass tedavisini de uygulayan bir doktor, hastasına bu tedavinin de bulunduğu seçenekler arasından en uygununu seçmekte ve önermektedir.  EECP tedavisini uygulamayan doktorlar ise, diğer tedavi yöntemleri arasından birini seçmek zorunda kalmaktadır. Bu da zaman zaman, damar yapısı çok da uygun olmayan hastalara stent takılması ya da bypass ameliyatı yapılması gibi, sonunda hastanın bir yarar göremediği uygulamalara da yol açmaktadır.

EECP ile Doğal Bypass Tedavisi ülkemizde yaygınlaştıkça, çok daha fazla sayıda insanımız bu tedaviden yararlanma şansı bulabilecektir.

EECP ile Doğal Bypass tedavisi hakkında internette Türkçe ve İngilizce olarak oldukça fazla sayıca bilgi edinilebilecek kaynağa ulaşılabilir.