• Damar sertliği (ateroskleroz) vücutta tüm atardamarları tutan kronik ilerleyici bir hastalıktır.
 • Kalbi besleyen koroner damarların damar sertliği ile daralması ve/veya tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner kalp hastalığı da kronik ilerleyici bir hastalıktır. Ergenlik çağlarından başlayan damar sertliği, yıllar içinde damarlarda ciddi darlıklar oluşturduğunda yakınmalar  başlar. Ancak o zaman doktora başvurulur ve teşhis edilir.
 • Balon-stent tedavisi, damarlardaki darlıklara odaklı, belli bir noktadaki ya da birkaç noktadaki darlığı genişleten bir tedavidir.
 • Bypass ameliyatı da darlıklara odaklı bir tedavidir. Ciddi bir ameliyatla, darlıklar atlanarak, darlıkların ilerisine kan akımı sağlayan yeni damar yolları oluşturulur.
 • EECP ile Doğal Bypass Tedavisi’nin çok daha geniş kapsamlı etkileri vardır.
  –  Kalpte tüm damarları, hatta vücutta tüm damarları damar sertliğine karşı korur, damar darlıklarının oluşumunu önler.
  –  Damarları genişleterek ve damar ağını zenginleştirerek “Doğal Bypasslar” oluşturur.
  –  Harap olan hücrelerin yenilenmesini destekler

BALON – STENT ve BYPASS AMELİYATI OLANLAR DA
DOĞAL BYPASS TEDAVİSİNDEN YARARLANIRLAR

– Balon-stent ve/veya bypass ameliyatı sonrası uygulanacak EECP tedavisi, bu kanlı ve girişimsel tedavilerden elde edilen iyilik süresinin daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

Özellikle, şeker hastaları ve kadın koroner kalp hastaları gibi kalp damarlarının çapları  küçük olan hastalarda, bypass ameliyatından bazen birkaç ay gibi kısa süre içinde  damarlarda yeniden darlıklar hatta tam tıkanmalar ortaya çıkmakta, hastalık nüks  etmektedir. Bu hastalarda, bypass ameliyatı sonrası uygulanan EECP tedavisi, damarlarda  kan akımını canlandırdığından, yeniden daralma ve tıkanmaları önlemektedir.

 – Koroner damarlarında henüz ciddi derecede olmayan darlıklar saptanan hastalarda, EECP uygulanması, damar sertliği seyrini yavaşlatarak, bypass ameliyatı gerektirecek ciddi darlıkların oluşmasını önler, geciktirir.

– Yüksek derecede riskleri olup, koroner kalp hastalığı için aday olan kimseler, özellikle, şeker hastalığı ve diğer risk faktörleri (hipertansiyon, yüksek kan yağları, şişmanlık, sigarayı bırakamama, spor yapamama, stresli yaşam) bulunup, yakın akrabalarında genç yaşta kalp  hastalığı öyküsü olanlar, EECP tedavisinin koruyucu etkisinden yararlanabilirler.
 
– Bypass ameliyatı ve/veya  Balon-stent tedavisi görmüş, damarları yeniden daralmış hastalar ile geçirdiği kalp krizleri ile kalp yetersizliği başlamış hastalarda ise, EECP ile doğal bypass, yegane uygulanabilecek tedavidir.

Özet olarak, koroner kalp hastalığında, EECP tedavisinin erken dönemlerde uygulanması,

 • Kronik ve ilerleyici nitelikteki hastalığın seyrini yavaşlatır. 
 • Kalp krizi ve diğer üzücü olayları önler.
 • Sık hastane başvurusuna, sık koroner anjiyografi tekrarına, sık balon-stent uygulamasına ve bypass-ameliyatına gereksinimi azaltır. 
 • Efor gücünü ve iş verimini arttırır.
 • Yaşam kalitesini yükseltir.
 • Ömür beklentisini uzatır.
 • Kişinin ve devletin sağlık giderlerini azaltır.