• EECP (Enhanced External Counter Pulsation) Tedavisi 1980 başlarında Çinli bilim adamı Prof. Zhensheng Zheng tarafından geliştirilmiştir.
  • 1995 yılında Amerika’da FDA onayı almıştır.
  • Gelişmiş ülkelerin ve ülkemizin, yüksek maliyetli ve girişimsel yöntemlere ve ameliyatlara (stent, bypass ameliyatı, kalp pili, yapay kalp, kalp nakli)  daha fazla ilgi duyması nedeni ile EECP ile Doğal Bypass Tedavisinin kullanımı yaygınlaşmamıştır.
  • Çin, Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerden EECP ile uğraşan bilim insanlarının bir araya gelerek bilgi birikimlerini paylaştıkları Uluslararası EECP simpozyumlarından 3.sü 12 Ekim 2013 tarihinde Pekin’de gerçekleşmiştir.
  • Doktorlar ve hastalar arasında farkındalık yaratmak ve EECP tedavisinin tüm dünyada kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile, 12 Ekim 2013 tarihinde Pekin’de Uluslararası EECP Derneği (IEECPS) kurulmuştur.