EECP YÖNTEMİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR:

EECP tedavisi ile ilgili, son 30 yıl içinde, yaklaşık 600 kadar çalışma yayınlanmıştır.

Bunlardan İngilizce dergilerde yayınlanan çalışmalarla uluslararası kongrelerde yapılan sunumları kapsayan yaklaşık 350 kadarının listesi aşağıda sunulmuştur.

İstenilen kaynağa ulaşmakta kolaylık sağlayabileceği düşüncesi ile, EECP ile ilgili kitaplar,yönteminin uygulanışı, etki mekanızması, angina tedavisi, kalp yetersizliği tedavisi vekalp dışı etki ve kullanımı ile ilgili olan çalışmalar ve yorum makaleleri, ayrı guruplarda toplanmıstır.

Her gurupta yayınlar, dergi makaleleri önce (ve siyah), bildiri özetleri sonra (ve mavi) olmak üzere, ve en öncekilerden başlayarak tarih sırası ile sıralanmıştır.

Yeni yayınlar çıktıkca , uygun guruplarda en son sıralara eklenerek, güncelleme yapılacaktır.